Geruchten op slotenmaker Huldenberg

Drie huizen verder oostwaarts woonde Cornelis Florsiz., vleeshouwer aangaande beroep. Tegelijk was hij ‘speelman’, een vak dat op trouwerijen en overige feesten werd uitgeoefend, daar waar deze lustige paren op de tonen over zijn instrument, waarschijnlijk een fluit, tot zijn ‘pijpe’ liet dansen.

Antwoorden Dit is ons must, Den Helder bezit dringend cultuur nodig, hetgeen valt daar alsnog aan na te denken eenvoudig verrichten.

Lucasgilde, het hem eenmaal tussen bestaan leden en regerende ‘Hooftluyden’ telde. Jammer, dat zijn vaderstad, wier figuur hij vereeuwigde op het doek, nauwelijks enkel voortbrengsel over bestaan genie tussen hoofdhaar bezittingen mag tellen, verzucht Soutendam

Beantwoorden Het zo’n schitterend initiatief ten gronde dreigt te gaan via een benepenheid betreffende verongelijkte ego-djes… Hetgeen een domheid om niet te kunnen inzien hetgeen echt essentieel is voor een plaats.

Kan zijn … dit toegestaan het dát College zonder kennis, wederhoor en reflectie mag beslissen aan andermans eigendom en cultureel juist met het volk van Holland én erbuiten?

, maakte het Soutendam hierboven een tel kwijt raakte in welke registers. Na 1600 zijn op deze plaats op de achtererven van de opgeheven brouwerijen vele nieuwe huizen verrezen.

Uit ons stroom aangaande gelekte onthullingen in de media ontstaat nu een sterke indruk, het dit Rob Scholte Museum ongewild en zeer onterecht een speelbal is geworden met de ambities en machtspolitiek van een verantwoordelijke wethouders, die bovendien hun pijlen in eigen zin focussen op de schilder zelf, Rob Scholte, en in de social media zelfs misplaatste grappen vervaardigen over diens invaliditeit.

Eén brouwerij had hoofdhaar voorgevel aan het Antieke Delft, en wel ‘Int Dobbel Cruys’, in eigendom en bewoond door Simon Arense Groenewegen. In dit woonhuis waren 8 haardsteden, terwijl de brouwerij betreffende 3 eesten en twee ketels werkte. Deze behoorde tot een aanzienlijke familie, welke zichzelf, onmiddellijk vele verschillende, in 1569 en eerstvolgende jaren uit Delft verwijderde, om óf later alweer retour te keren óf, getrouw aan een voorvaderlijke religie en heulend met de Spanjaard, zichzelf elders te vestigen.

Lucasgilde. Hetgeen een kunst aangaande het beeldsnijden in hout vroeger vermocht, kan men bij overige aanschouwen in een lijst om de plattegrond met de plaats Delft, die hangt in een kamer aangaande B&W in het stadhuis [nu in een studiezaal betreffende het gemeentearchief]

[In 1882 nog immers. De hele Zuidwal is onderwijl in de jaren 1960 afgebroken slotenmaker Sint-Katelijne-Waver ten behoeve betreffende het verkeer. De toenmalige Kethelsteeg kan zijn daarmee een buitenste straat van een binnenstad geworden.]

Verder teken ik op deze plaats aan het één der huizen, staande tussen de Dirk Langensteeg en welke der Bagijnen, de titel ‘’t Warregaren’ droeg, tot een voorstelling in een gevelsteen over ons verward kluwen.

Antwoorden Onbegrijpelijk bijvoorbeeld er met de familie Scholte is omgesprongen. Dit past in de huidige samenleving, wat vol zit met corruptie en onrecht. Onze rechtspraak is niet zo echt als men doet verhelpen. We begrijpen immers lekkerder! Kijk op:

) op ons dergelijke waardevolle methode een mooie nieuwe invulling bezit gekregen en op cultuurgebied een leegte in Den Helder opvult. Het soort uitstekende initiatieven zou de Gemeente juist behoren te verwelkomen en helpen!

Bovendien een gracht opwandelende, betreffende dit register ingeval trouwe gids, bespeuren we, dat er verder ons meester schilder woonde in een der aanzienlijkste huizen van die nabijheid, dat volgens bestaan eigenaar vier haardsteden bevatte. Bestaan benaming was Michiel Jansz en een deftige burger, die te midden aangaande werklieden en winkeliers die huizinge bezat, was wie weet anders vervolgens een vermaarde ‘contrefeyter’ Mierevelt, wie dit portretteren van veel ‘groote Heeren ende Vorsten’ geen windeieren legde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Geruchten op slotenmaker Huldenberg”

Leave a Reply

Gravatar